Carte de Telefoane

3.246.915 numere de telefon incluse
 
CEA MAI MARE CARTE DE TELEFOANE DIN ROMÂNIA Ultima actualizare: 23.01.2021, 09:20:48
 

Utilizarea acestui site (vizitarea, efectuarea de căutări şi afişări etc.), implică acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor de utilizare. În situaţia în care nu sunteţi de acord cu aceştia, sunteţi obligat(ă) să încetaţi utlizarea serviciilor furnizate prin intermediul site-ului http://www.carte-telefoane.info.

Definiţii. Următorii termeni vor fi definiţi pentru o mai bună înţelegere a condiţiilor de utilizare:

Obligaţiile Utilizatorului

a. Utilizatorul site-ului web este obligat ca la fiecare accesare a site-ului web sau la utilizarea serviciilor oferite să acţioneze în mod legal. Utilizatorul se obligă să:

b. Utilzatorul este de acord să nu facă răspunzător şi să nu acţioneze Furnizorul în justiţie atât cu privire la orice pretenţie ridicată de catre un terţ, rezultată din utilizarea serviciului şi a Internetului de catre Utilizator, cât şi cu privire la orice pierdere (directă, indirectă, pe cale de consecinţă sau de alta natură), costuri, acţiuni, procese, pretenţii, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată) sau alte răspunderi, suferite în vreun fel sau provocate direct de Furnizor ca urmare a încălcării sau ignorării de către Utilizator sau alţi Utilizatori a acestor condiţii.

Limitarea răspunderii

a. Utilizatorul declară în mod expres că înţelege şi este de acord cu următoarele afirmaţii:

I. Utilizarea serviciului se face pe propria răspundere. Astfel, Furnizorul nu poate fi responsabil pentru niciun fel de daune directe sau indirecte produse prin utilizarea site-ului sau a site-urilor web în legatură cu acesta.

II. Prin adăugarea sa sau a entităţii pe care o reprezintă în acest catalog, Utilizatorul acceptă posibilitatea ca paginile care afişează detalii despre el sau entitatea pe care o reprezintă să fie scanate şi incluse în diferite motoare de căutare (Google, Yahoo etc.).

III. Furnizorul nu este răspunzător şi nu oferă nicio garanţie că:

IV. Orice informaţie obţinută prin utilizarea serviciului pus la dispoziţie de către Furnizor poate fi folosită doar pe riscul propriu al Utilizatorului. Utilizatorul va fi singura persoană responsabilă de eventualele pierderi ce pot rezulta din utilizarea acestor informaţii.

V. Niciun sfat sau alte informaţii orale sau scrise, obţinute de către Utilizator de la Furnizor prin intermediul serviciului, nu va crea o garanţie care nu este stipulată expres în Condiţiile de Utilizare.

b. Răspunderea Furnizorului (dacă aceasta nu a putut fi rezolvată pe cale amiabilă şi este stabilită de către o instanţă judecătorească sau un tribunal arbitral) rezultată în orice mod din sau în legatură cu furnizarea serviciului conform acestor condiţii, este limitată în cazul fiecărui eveniment sau în cazul oricărei serii de mai multe evenimente la 100 LEI.

Securitate

Utilizatorul ia la cunoştinţă că Furnizorul nu poate controla şi nu oferă niciun fel de garanţii privind securitatea informaţiilor care sunt transmise prin Internet.

Conexiunea la alte Site-uri

a. Serviciul poate fi folosit de către Utilizator pentru a afla diferite informaţii afişate de către Furnizor pe web, pentru a face legătura cu alte site-uri web din lume, iar Utilizatorul se angajează să respecte politicile de utilizare valabile în acele reţele sau site-uri. Utilizatorul acceptă starea de fapt că Furnizorul nu controlează aceste site-uri, nu este responsabil şi nu îşi asumă nicio obligaţie în ceea ce priveşte alte site-uri, orice link din alte site-uri sau conţinutul acestora.

b. Orice includere de link-uri spre alte site-uri este facută numai pentru a putea fi folosită de Utilzator şi nu implică sprijinirea de către Furnizor a materialului disponibil pe acele site-uri sau reţele şi nici vreo asociere cu operatorii lor. Utilizatorul accesează acele site-uri şi le foloseşte produsele şi serviciile exclusiv pe propriul risc.

Proprietate intelectuală

Utilizatorul declară în mod expres că a luat la cunoştinţă faptul că toate reprezentările stilizate, logo-urile şi simbolurile asociate şi combinaţii ale acestora cu oricare cuvânt sau simbol grafic, folosite pe acest site, aparţin Furnizorului şi sunt mărci înregistrate ale Furnizorului.

Date cu caracter personal

Prin accesarea acestui site sunteţi de acord cu faptul că Furnizorul are dreptul de a prelucra datele dumneavoastră personale, dezvăluite ca urmare a folosirii serviciului de către Utilizator.

Generalităţi

a. Modificări ale condiţiilor — Furnizorul poate modifica prezentele condiţii la anumite intervale de timp fără a anunţa Utilizatorul. Astfel de modificări vor fi aduse la cunoştinţa Utilizatorului prin afişare pe site-ul web. Modificările făcute astfel sunt socotite a fi acceptate de catre Utilizator dacă acesta continuă să folosească serviciul dupa afişarea lor pe site-ul web.

b. Forţă Majoră — Furnizorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea de a se conforma obligaţiilor prevăzute în aceste condiţii, ca rezultat al oricărei cauze aflate în afara controlului său, incluzând dar nelimitându-se la evenimente fortuite, condiţii meteorologice nefavorabile, acţiunea sau inacţiunea guvernului sau a altor autorităţi, a altor reţele de care Furnizorul nu este responsabil.

c. Jurisdicţie — Acest site web (exclusiv site-uri ale terţelor părţi spre care există linkuri) este controlat de către Furnizor. Prin accesarea acestui site, Utilzatorul acceptă că aceste condiţii şi orice dispută legată de ele sunt guvernate şi interpretate în concordanţă cu legile României, iar Utilizatorul admite să se supună jurisdicţiei exclusive a instanţelor judecătoreşti de pe teritoriul României. Acest site web poate fi accesat de oriunde din România şi de peste hotare. Furnizorul nu oferă nicio asigurare că ceea ce este conţinut pe acest site se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuală) altor ţări în afara României. Dacă Utilizatorul accesează acest site din afara României, o face pe riscul său şi este singur responsabil de respectarea legilor teritoriului în care se află.

d. Confidenţialitate — Furnizorul nu garantează că utilizarea acestui site va fi confidenţială. Furnizorul nu este responsabil pentru nicio pagubă pe care o suferă Utilizatorul sau altă persoană ca rezultat al încălcării confidenţialităţii cu privire la utilizarea de către Utilizator a acestui site. Orice informaţie pe care Utilizatorul o dezvăluie pe site se poate să nu fie în siguranţă pe durata transmiterii ei prin Internet. Terţe părţi au posibilitatea de a intercepta transmisiunile pe care le face Utilizatorul când foloseşte acest site web. Unele servicii pe care le accesează Utilizatorul pe acest site permit Furnizorului să primească informaţii cu caracter personal.

 

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrarii datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor.

http://www.carte-telefoane.info este un catalog alcătuit prin contribuţia Utilizatorilor, cu scopul de a oferi o bază cât mai cuprinzătoare de nume, adrese, telefoane şi alte informaţii de contact care, în cazul persoanelor fizice, pot avea caracter confidenţial. Prin efectuarea de adăugări, modificări a acestui tip de informaţii prin intermediul site-ului de către Utilizator, acesta îşi dă în mod tacit şi automat consimţământul posibilităţii expunerii datelor sale personale introduse către publicul larg.

Prin adăugarea pe site-ul http://www.carte-telefoane.info, persoana în cauză va fi înscrisă automat şi pe site-ul www.abonati.me, care foloseşte aceeaşi bază de date.

Carte de Telefoane permite căutare după numărul de telefon şi în cazul persoanelor fizice. Totuşi, pentru păstrarea confidenţialităţii datelor personale, persoana identificată după numărul de telefon va fi în mare parte obfuscată astfel:

Astfel, persoana fizică nu va putea fi identificată decât foarte vag. Această funcţie a fost introdusă pentru utilitatea ei în anumite cazuri (spre exemplu, a prietenilor de pe factura telefonică, sau, pentru a afla numele de familie a celui care te-a sunat şi te-a deranjat la 12 noaptea şi să-i spui: „Măi Popescule - cine oi fi tu, mai lasă-mă în pace cu telefoanele ăstea!”).

Notă: Dacă existaţi în baza de date http://www.carte-telefoane.info sau pe www.abonati.me şi doriţi să ştergeţi complet înregistrarea dvs., vă rugăm să accesaţi opţiunea "Şterge" din fereastra de rezultate. Veţi fi automat şters de pe ambele site-uri.

Respectăm confidenţialitatea dvs.!

Prin nerespectarea cerinţelor de mai sus de către Utilizator, Furnizorul nu poate fi făcut cu nimic vinovat sau tras la răspundere pentru afişarea informaţiilor pe site şi oferirea Serviciilor sale, toată răspunderea căzând pe Utilizator.

Notă: Legea nr. 677/2001 nu se aplică persoanelor juridice. 
© carte-telefoane.info.  Toate drepturile rezervate.   Termeni de utilizare
Cine suna?
Transportati marfa? Nu ratati Bursa de transport Marfador.